تبلیغات
ماه دوازدهم - روزی که تو باشی و بخواهی برایت حرف بزنم!

ماه دوازدهم

روزی که تو باشی و بخواهی برایت حرف بزنم!

این روزها که هنوز نیستـنت را به هوای دوباره داشتنت


ثانیه شماری میکنم ..


ساکتم .. حرف نمیزنم.


نه که چیزی برای گفتن نباشد . . . نه!


به این سکوت پیله کرده ام . . .


نه که ندانم چه بگویم . . . نـــه!!


این روزها من از همیشه پر تر از حرفــم!


از همیشه بیشتر گفتنی ها دارم . . .


ولی من ماندم و یک عـــــــالمه ناگفته هایِ ناشنیده ..


حرفهایم را جمع میکنم میگذارمشان گوشه ای روشن،


میان دلــــــم!


میگذارمشان یک گوشه ی دلم و آنها را هر روز گردگیری میکنم


و یادشان می اُفتم و


خلاصه آنقدر نگهداریشان میکنم . . .


تا روزی که تو بیایی !.!.!


روزی که تو باشی و بخواهی برایت حرف بزنم!


تا وقتی برمیگردی اتاقم پر از دوست داشتنی های تو باشد...[ چهارشنبه 14 فروردین 1392 ] [ 03:54 ب.ظ ] [ نفس 1012 ] [ نظرات() ]