تبلیغات
ماه دوازدهم - توبه!

ماه دوازدهم

توبه!

توبه بر لب ، سبحه بر کف ، دل پر از شوق گناه

معصیت را خنده می آید ز استغفار ما...

خدایا! ...

رحمتی کن... تاایمان ،... نام و نان برایم نیاورد! ...


قوتم بخش ،... تا نانم را ،... و حتی نامم را ،


در خطر ایمانم افکنم! ...


تا از آنانی نباشم که ،... پول دین را می گیرند ،


و برای دنیا کار می کنند! ...


بلکه از آنانی باشم که ،... پول دنیا را می گیرند ،


و برای دین کار می کنند! ...


"آمــیــن"


[ شنبه 3 فروردین 1392 ] [ 12:51 ب.ظ ] [ نفس 1012 ] [ نظرات() ]